Pravila i uslovi korišćenja sajta i aplikacije RADIO S

Korišćenjem bilo kog dela sajta www.radios.rs  kao i Aplikacije Radio S dostupne na “App store”, “Google play” store i AppGallery, automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja.

Korišćenjem sajta i Aplikacije smatra se da su korisnici upoznati sa aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u potpunosti.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu i/ili Aplikaciji su u isključivom vlasništvu Radio S doo, vlasništvu njegovih povezanih lica, i/ili su u vlasništvu poslovnih partnera Radio S doo te se mogu isključivo koristiti za ličnu upotrebu odnosno ne smeju se komerijalizovati.

Korisnički nalog je dozvoljeno da otvore samo lica koja su navršila najmanje 15 godina života.  Prihvatanjem ovih Pravila korišćenja, garantujete da ste dovoljnog uzrasta.

Radio S sajt i Aplikacija

Sajt i Aplikacija Radio S sastoji se od sadržaja koji pripadaju isključivo Radiju S, sadržaja poslovnih partnera, povezanih pravnih lica i oglašivača kao i linkova na spoljne stranice koje nisu u vlasništvu Radio S.

Sve sadržaje sajta Radio S kao i istoimene Aplikacije  koristite na sopstvenu odgovornost i Radio S se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koja eventualno može da nastane  korišćenjem istih.

Autorska prava i intelektualna svojina

Radio S polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programske kodove). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta kao i Aplikacije smatra se kršenjem autorskih prava, te će se pravna zaštita u slučaju neovlašćenog korišćenja bilo kog dela sajta i Aplikacije bez pisane dozvole vlasnika autorskih prava (Radio S, partnera, korisnika i dr...) smatrati kršenjem istih. Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene žigove, podatke, fotografije, idejna rešenja, objavljeni tekstovi u isključivom su vlasništvu Radija S ili trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Radio S, te se korisnik obavezuje da neće na bilo koji način povrediti ista. U suprotnom Radio S tražiće zaštitu istih pred nadležnim pravosudnim organima u Republici Srbiji.

Izmene pravila

Radio S zadržava pravo da bez najave povremeno izmeni pravila korišćenja.

Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Ova Politika stupa na snagu dana 17.03.2021. godine.