RadioSelektor


 

Poznato je da smo svi u Srbiji selektori i da bolje od bilo koga znamo: ko treba da igra, kakvu taktiku za utakmicu da spremi i ko će pobediti. Radio S ti daje priliku da budeš selektor na 15 sekundi. Napiši u komentaru ili pozovi 011 40 40 473, i ostavi svoju poruku za reprezentaciju Srbije. Najbolje poruke, nagradićemo sa fudbalskom loptom.

PRAVILA UČESTVOVANJA U AKTIVACIJI : Budi selektor

 

 

I OPŠTE ODREDBE

 

 

  • Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S1, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine – stupio na snagu 05.10.2012. godine)

 

1.2. Organizator kviza je RADIO S  (u daljem tekstu: Radio S).

 

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 18 godina koji poseduju javnu ispravu – ličnu kartu.

2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S, njihovi najbliži srodnicii bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radijom S u smislu zakona.

2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u aktivaciji, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U AKTIVACIJI

 

 

Radio S će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.

 

 

IV PRAVILA KVIZA: Budi selektor

 

4.1. Nagradna aktivacija će biti organizovana i emitovana od 15. Juna 2018. godine u emisijama koje se emituju na Radio S i na fejsbuk stranici Radija S.

 

4.2.Učesnici aktivacije se prijavljuju na sledeći način:

 

Slušaoci radija biće u prilici da ostave svoju poruku (motivacionu, kritičku i drugu) koja se odnosi na reprezentaciju Srbije kao i na Svesko prvenstvo u fudbalu , na taj način što će pozvati  broj telefona Radija S  011 40 40 473 i nakon zvučnog signala ostaviti poruku na telefonskoj sekretarici  u trajanju do petnaest sekundi.