Putin VS. Boris – Manifestacija hoda


Ovako hoda Putin, a ovako naơ Boris 🙂