Pimp zona

Datum:
05.06.2018

PIMP ZONA RADIJA S je počela!   KIA vodi tebe i tvoju ekipu na utakmicu Srbija- Brazil. Imaš  minut da ispimpuješ najviše što možeš, a pobednik u pimpovanju, dobija šansu da ode u Rusiju sa svojih 10 ortaka.   PRAVILNIK UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ AKTIVACIJI/KVIZU : ”PIMP ZONA     I OPŠTE ODREDBE    
  • Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnoj aktivaciji/ kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)
  1.2. Organizator aktivacije/kviza je RADIO S sa sponzorom KIA MOTORS.     II USLOVI ZA UČESNIKE     2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije bez obiza na starosnu dob. 2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S, njihovi najbliži srodnicii bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radijom S u smislu zakona. 2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.       III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU     3.1. Radio S će u svom programu objaviti poziv za učešće u aktivaciji/kvizu pod nazivom PIMP ZONA“ koji će se održati u devet gradova Srbije. Aktivacija je zabavnog karaktra, a takmičari će se nadmetati u fudbalskoj veštini pimpovanje loptom bilo kojim delom tela bez pomoći ruku.   Radio S će sa sledećim gradovima organizovati pomenuto takmičenje:  
  1. Kraljevo ;
  2. Leskovac ;
  3. Novi Sad ;
  4. Kragujevac ;
  5. Sombor ;
  6. Niš ;
  7. Subotica;
  8. Loznica;
  9. Beograd .
  O datumu I tačnom vremenu posete PIMP ZONE navedenim gradovima slušaoci će biti obavešteni kroz program Radija S.   IV PRAVILA AKTIVACIJE/KVIZA : ”PIMP ZONA     4.1. Učesnici kviza se prijavljuju na sledeći način:   Učesnici koji žele da učestvuju u PIMP ZONI biće u mogućnosti da se prijave na licu mesta putem formulara koji će ujedno biti i broj pod kojim će učesnik nastupati. U jednom gradu moći će da učestvuje ograničen broj učesnika - maksimalno 270, nakon čega se zatvara prijavljivanje. Prijavljivanje  će svakako biti  zatvoreno nakon proteka sat vremena od početka prijavljivanja bez obzira na broj do tada prijavljenih učesnika, ali svakako ne više od 270.     4.2. Tok takmičenja:   Nakon obavljene prijave pristupa se samom takmičenju tako što organizator poziva takmičare po rednom broju prijave. Na znak voditelja programa otpočinju pimpovanje lopte koje je ograničeno na 60 sekundi.   U isto vreme će se  takmičiti  po dva takmičara, dok će brojanje biti javno. Brojanje će od strane organizatora vršiti član komisije. Nakon 60 sekundi oglasiće se pištaljka koja označava kraj nastupa takmičara. Takmičaru kome lopta dotakne tlo i pre isteka 60 sekundi završava sa takmičenjem i upisuje mu se broj pimpovanja koji je ostvario do udarca lopte o tlo (podlogu).   Nakon završetka nastupa član komisije u prijavi takmičara upisuje broj uspelih pimpovanja, a koji ujedno potpisuje i sam takmičar.   U slučaju da se takmičar ne slaže sa brojem pimpova koje je izbrojao član komisije moći će na licu mesta da pogleda snimak svog učešća nakon čega će uz obostranu saglasnost biti upisan i sa obe strane potpisana prijava sa konačno utvrđenim brojem pimpova.   Nakon završetka takmičenja biće proglašen pobednik, odnosno takmičar koji je ostvario najveći broj pimpovanja.   Ukoliko se dogodi da ima  dva ili više takmičara sa istim najvećim brojem pimpova Organizator će ih pozvati na Kviz koji će se javno održati odmah nakon ustanovljavanje ove činjenice.   Pitanja u Kvizu će se odnositi na fudbalsku reprezentaciju Srbije i biće postavljana učesnicima od manjeg ka većem rednom broju prijave.   Voditelj postavlja po jedno pitanje po sistemu eliminacije, tj. netačan odgovor takmičara  automatski eliminiše iz daljeg takmičenja.   Kada u Kvizu ostanu dva takmičara pobednik će biti onaj takmičar koji tačno odgovori u tom krugu postavljenih pitanja, odnosno drugi takmičar u tom krugu postavljenih pitanja da netačan odgovor.   Pobednik PIMP ZONE iz grada u kome je učestvovao biće jedan od devet finalista.   Na kraju takmičenja ”PIMP ZONA“ i obilaska svih gradova iz tačke 3.1. Organizator Radio S će organizovati finalni kviz za 9 (devet)  finalista pobednika iz gradova u kome je održano takmičenje. Kviz će biti emitovan uživo na Radiju S dana  14.06.2018.godine, a pitanja će se odnositi na fudbalsku reprezentaciju Srbije.   Takmičar treba da u vremenskom intervalu od 15 sekundi čiji će početak i kraj biti propraćeni zvučnim efektom ( zvuk pištaljke) pokušati da da što više tačnih odgovora. Ukoliko ne zna odgovor na pitanje reći će voditelju „dalje“ nakon čega mu voditelj postavlja novo pitanje.   Pobednik kviza biće onaj takmičar koji za 15 sekundi odgovori tačno na što veći broj postavljenih pitanja od strane voditelja.   U slučaju da na kraju prvog kruga pitanja ostanu dva ili više takmičara sa istim brojem tačnih odgovora biće postavljeno ”bonus pitanje”,  koje će se odnositi na pogađanje tačnog broja nekog relevantnog (opšte poznatog ) podatka.   Takmičar koji na postavljeno pitanje da tačan odgovor ili bude najbliži tačnom odgovoru biće ukupni pobednik PIMP ZONE. Pobednik  osvaja putovanje u Moskvu na utakmicu i sa sobom može povesti svojih  10 (deset) prijatelja.   4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu.    4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila. 4.5. Radio S ima pravo da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju: - ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga, - ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica 4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.       V ZAŠTITA PODATAKA   5.1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije kviza. 5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza. 5.4. Ovaj pravilnik biće objavljen na zvaničnoj web stranici Radio S  http://www.radios1.rs/             VI NAGRADE     6.1. Za pobednika i lica koja pobednik povede sa sobom obezbeđen je avio prevoz, smeštaj i ulaznice za jedan meč  reprezentacije Srbije. 6.2. Svaki putnik će uz svoju ulaznicu za utakmicu dobiti detaljno upustvo na srpskom jeziku za apliciranje za navijački pasoš koje sam popunjava i odgovoran je za tačnost unetih podataka . Proces odobrenja za dobijanje navijačkog pasoša je vrlo strog te dobitnici nagrada treba da pažljivo prate upustva sa zahteva. Ulazak na stadion je nemoguć bez navijačkog pasoša i pored posedovanja važeće karte. Organizator ne snosi odgovornost za unete podatke prilikom popunjavanja zahteva od strane dobitnika, niti je odgovoran u slučaju odbijanja zahteva za navijački pasoš.   6.3. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš). 6.4. Radio S kao organizator ne snosi nikakve druge troškove, a koji se mogu ticati puta, ishrane, osiguranja  i drugih troškova koji mogu nastati prilikom putovanja bez obzira da li nastanu u zemlji ili inostranstvu. Ova odredba se odnosi kako na pobednika PIMP ZPONE tako i lica koja putuju sa njim u Moskvu.   6.5. Ukoliko je sveukupni pobednik maloletno lice ili je maloletno lice jedno od putnika neophodno je da se sprovedu sve mere u skladu sa važećim propisima, a koje regulišu putovanje maloletnog lica u inostranstvo.   6.6. Radio S neće snositi odgovornost u slučaju da dobitnik nagrade ili bilo koji član ekipe koja putuje sa njim ne otputuje usled okolnosti koje su postojale ili su nastale nakon dodeljivanja nagrade, usled slučaja koji se mogu podvesti pod višu silu, kao i bilo kog drugog slučaja koji se se ne može pripisati u krivicu oraganizatora.   6.7. Vrednost osvojene nagrade ne može biti zamenjena u novčani iznos.   6.8. Nakon utvrđivanja konačnog spiska dobitnika nagrada dobitnici nagrada svoju nagradu ne mogu otuđiti niti preneti na treće lice.   VII OSTALE ODREDBE   7.1. O ovim pravilima će slušaoci Radija S obaveštavani kroz program Radija S, bez obzira da li će biti učesnici kviza.         U Beogradu, 30.05.2018.godine

PREPORUČUJEMO

Kuhinja da pevaš!

Osvoji novu kuhinju Jela Jagodine i proslavi na originalan način – dovodimo ti Magla bend na svečano otvaranje tvoje nove kuhinje.

Neradni petak na Radiju S!

Svake nedelje jednom slušaocu poklanjamo neradni petak. Prijavi svog kolegu ili sebe, a mi ćemo se potruditi da kod tvog šefa izboksujemo slobodan petak.