Tvoj feel good dan


Red smijeha, red ozbiljnosti, sve aktuelno i sve slojevito, kao oblačenje sredovječnih gospođa ili španski vjetar. Ako ste mislili da znate sto ćete čuti, mislim da ste se grdno prevarili - ne znam ni ja. Tako da svakog dana morate virnut’ uvetom u “Dan sa Njezvanovom'', ako želite znati sto mi je na um palo da vam kažem.